Sosyal Ağ

 

Günün Fotoğrafı

ETKİNLİK TAKVİMİ

Beni Haberdar Et!

Yazarlar

Alıntı Yazılar

Medeniyet TV

GENÇ HAREKET

Yeni Anket

_

20-03-2018

Hareket Yayıncılık, ilk kitaplarını çıkarttı.
İMH Gebze ile ortak yayın hayatına başlayan Hareket Yayıncılığın ilk çıkan kitapları okuyucusuyla buluştu. 

Kamil ERGENÇ ve Mehmet GÖZÜTOK'un kitaplarıyla yayın hayatına başlayan Hareket Yayıncılığa başarılar diliyoruz. MODERN KLİŞELERİN GÖLGESİNDE, İSLAMCILIK (KAMİL ERGENÇ)
Çeşitli dergilerde İslam düşüncesi ile ilgili araştırma yazılarının yanında İslamcılığın yaşadığı çıkmazlarla ilgili eleştirel makaleleri yayınlanan Kamil Ergenç’in, özellikle Türkiye İslamcılığının bugün yaşadığı sorunlarla ilgili deneme yazılarından oluşan ilk kitabı yayınlandı.
 
Kamil Ergenç’in Modern Klişelerin Gölgesinde İslamcılık adlı ilk kitabı 2020’li yıllara yaklaştığımız bu günlerde İslamcılığın teori ve pratikte yaşadığı çıkmazlara ilişkin tam bir özeleştiri niteliğinde.
 
Yazar, İslam’ın hayat veren ilke, kavram ve değerlerinin özgürleştirilmesi ve yeni bir inşa dili gerçekleştirebilmesi için son dört yüz yıldır hayata egemen olan Avrupamerkezci kolonyal/ postkolonyal, oryantalist, modern/postmodern, seküler klişelerin tasallutundan özgürleşmesi gerektiğini savunuyor. 
 
“Müslümanların yalnızca egemenlerin hukukunu koruyan kavramlara teslim olarak yeni bir dünya inşa edeceğini zannetmesinin “zihinsel kadavralaşma” halinden başka bir şey olmadığını ifade eden yazar, “Bu noktada gerçek anlamda bir direnişin başlatılabilmesi için öncelikle zihinsel sömürge halinden kurtulmak gerekmektedir. Bunun yolu ise bize özgü yani Müslüman’ca düşünmenin imkanlarını öğrenmekle mümkün olabilir” diyor.
 
Yazar İslamcılığı, dışarıdan dayatılan sömürgeci klişelerin yanında, içeride üretilen ve içselleştirilen uzlaşmacı, statik klişelerin gölgesinden kurtulmaya da çağırıyor. Müslüman halklara uyanış aşısı yapacak dinamik bir fikriyata sahip olan İslamcılığın muhafazakar demokrasi ile yaşadığı izdivacın içerik kaybına uğramasına yol açtığını belirten Kamil Ergenç, muhafazakar klişelerle İslam’ın araçsallaştırılması tehlikesine dikkat çekiyor ve İslamcıların gerçeklerle yüzleşmek ve put kırıcı fikirler inşa etmek için kendi kavram ve şiarlarına dönmesi gerektiğine vurgu yapıyor.
 
Türkiye İslamcılığına yönelik özeleştirisel bakışı yansıtan ve İslam’ın modern prangalardan kurtularak özgürleştirilmesi ve özneleşmesi kaygısıyla yazılmış olan “Modern Klişelerin Gölgesinde İslamcılık” dikkatle ve önyargısız olarak okunmayı hakediyor.
 


SAVAŞIN GÖLGESİNDEN UMUDA (MEHMET GÖZÜTOK)
I.Dünya savaşı dört büyük imparatorluğun tarih sahnesinden silinmesiyle son buldu.Farklı kimliklerin bir arada yaşama pratiği ürettiği havzalar olmaları münasebetiyle imparatorluklar,ulus devletleşme sürecinin karşısında daha fazla direnemediler.Savaş bittiğinde küre ölçeğinde onlarca yeni ulus devlet ortaya çıkmıştı.

Bu hazin savaşta parçalanan imparatorluklardan biri de Osmanlı’ydı. Hilafete ev sahipliği yapması nedeniyle Müslümanların temsilcisi durumunda olan Osmanlı, 19.yüzyılın ilk yarısından itibaren milliyetçi ayaklanmalarla sarsılıyordu.

Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla atılan ilk işaret fişeği sonraları Balkanların elden çıkmasıyla sonuçlanacaktı.Yeni dünya düzeni pazarın hakimiyetini(kapitalist merkeziyetçiliği) temin için mikro devletlere ihtiyaç duyuyordu.

Anadolu’ya sıkışan Osmanlı’nın artık gidecek yeri yoktu. Bu son sığınak (Anadolu) küffara teslim edilmemeli, ne pahasına olursa olsun müdafaa edilmeliydi. İstiklal Harbi bu duygularla verildi ve nihayetinde Misak-ı Milli hattı bugünkü adıyla Türkiye olarak adlandırıldı.

İstiklal Harbi sırasında Taşnak ve Hınçak çetelerinin Rusya’nın da kışkırtmasıyla, Anadolu içlerinde yıllarca birlikte yaşadıkları Müslümanlara karşı işledikleri cürümler, hafızalardan kolay silinecek şeyler değildi.Milliyetçilik zehirinin muhatabını nasıl düşünemez/akledemez hale getirdiğinin en somut izdüşümleri bu süreçte ortaya çıktı.

Erzurum, gerek İstiklal Harbi’nde oynadığı kritik rol gerekse Taşnak ve Hınçak çetelerinin doğrudan hedefi olması münasebetiyle tarihi hafızası güçlü kadim şehirlerimizden biridir. Bu güzel şehrin İstiklal Harbi yıllarına ait hatıralarının bugünün gençlerine, çocuklarına söyleyecek çok şeyi vardır elbette...

Kendisi de Erzurumlu olan Memet Gözütok’un bizzat tanıkların ağzından hikayeleştirdiği “Savaşın Gölgesinden Umuda” isimli eser, bu yönüyle dikkat çekici.

Şifahi kültürün, özellikle taşrada, oldukça canlı olduğu Erzurum’un İstiklal Harbi yıllarına ait hatıraları, bir yandan asırlarca birlikte yaşamış toplumların milliyetçilik zehiriyle nasıl kendilerini kaybettiğine dikkat çekerken, diğer yandan oldukça çetin şartlar altında direniş örgütleyen Müslüman ahalinin iman,vakar ve cesaret öykülerini anlatıyor.

İstiklal Harbi’nin cesur, fedakar ve İslami karakterini deşifre etmesi münasebetiyle Gözütok’un bu eseri, özellikle gençler ve çocuklar tarafından okunmayı hak ediyor.

 


Yorum Yaz


E-posta :


saklı tutulacaktır

İsim :


Yorumunuzun yanında gösterilir

Yorumu Gönder

Mevcut Yorumlar

  • Gönderilmiş hiç yorum yok. İlk yapan siz olun!