İhtisas Kurumları
Mutlu Aile

Mutlu Aile

Mutlu Aile Mutlu Çocuk Eğt. Kül. ve Day. Der.

WEB SİTESİNE GİT
Enderun Özgün Eğitimciler Derneği

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği

WEB SİTESİNE GİT
GİV

GİV

Girişimci İş Adamları Vakfı

WEB SİTESİNE GİT
İnsan Vakfı

İnsan Vakfı

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı

WEB SİTESİNE GİT

ENDERUN ÖZGÜN EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 4. OLAĞAN GENEL KURULU İMH GENEL MERKEZİ BAHARİYE'DE YAPILDI

25-04-2022

ENDERUN ÖZGÜN EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 4. OLAĞAN GENEL KURULU İMH GENEL MERKEZİ BAHARİYE'DE YAPILDI

İnsan ve Medeniyet Hareketi'nin eğitimcilere yönelik faaliyetlerini yürüten ihtisas kurumu Enderun Özgün Eğitimciler Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu İMH Genel Merkezi Bahariye Mevlevihanesi’nde üyelerin katılımıyla yapıldı.

Verilen dilekçe ile Divan Başkanlığına Şükrü Koç ve kâtip üyeler olarak Ayhan Kaya ile İbrahim Kaya seçildi.

Gündeme bağlı toplantı yeter sayısının sağlandığı tespit edilince Genel Kurula geçildi. Açılış konuşmasını Enderun Özgün Eğitimciler Derneği adına kurucu başkan Hasan UYAR yaptı. Hasan UYAR, önceki dönemin bir kısmının pandeminin gölgesinde geçtiğini bu yüzden faaliyetlerin kesintiye uğradığını buna rağmen büyük oranda  hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı yürüttüğümüzü ifade etti. Özellikle zor ekonomik şartlara rağmen Enderun Eğitim Yazıları Dergisi'ni kesintisiz matbu olarak çıkardıklarını söyledi. Şimdi Web Sitesinin revize edilmesiyle birlikte Eğitim Yazıları dergisinin e-dergi olarak dijital ortamda da yayınlanacağı müjdesini verdi.

Daha sonra faaliyet raporunu sunmak üzere Mehmet Ali Işık kürsüye geldi. Konuşmasında Eğitime Adanmış Hayatlar, Eğitim Müzakereleri, Maarif Buluşmaları, Mülayim Tekin İlkokulu, Millî Eğitim Şurasına tavsiye çalıştayı ve katılım, Eğitim Yazıları Dergisi, Web Sitesinin yeniden yapılandırılması, paneller ve kurumsal ziyaretler kapsamında yapılan faaliyetleri anlattı.

Arkasından mali raporu sunmak üzere Selami AKTAŞ kürsüye geldi. Mali raporu okudu.

Divan Başkanı faaliyet ve mali raporlar üzerine söz almak isteyenlere söz verdi. Üyelerden İdris ŞEKERCİ söz alarak gelinen noktanın umut verici olduğunu, Eğitim Yazıları Dergisi'nin istikrarlı çıkışının memnuniyet verici olduğunu, okullarda görünür olması için çalışma yapılmasının iyi olacağını, yeni yönetimde hanımların da bulunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Daha sonra denetim raporunu Denetleme Kurulu Başkanı Ali ERSAL okudu.

Divan Başkanı raporları Genel Kurulun oylamasına sundu. Kabul edildi.

Gündemin seçim maddesine gelince üyelerden üç kişinin teklif ettiği liste tek tek okunarak açık oylama usulüyle seçimin yapılmasına karar verildi. Açık oylamada sunulan liste kabul edildi.

Yeni seçilen Yönetim listesi şöyle teşekkül etti.

YÖNETİM KURULU (ASİL)

1-Mehmet DAĞ

2-Hasan UYAR

3-Mehmet Ali IŞIK

4-Barış ÇUBUK

5-Cihan METİN

6-Hüseyin AYDIN

7-İbrahim KAYA

8-Nurcan ÇUBUK

9-Mehtap HİMMETOĞLU

YÖNETİM KURULU(YEDEK)

1-Bayram YILMAZ

2-Abdullah TAŞKIRAN

3-Selami AKTAŞ

4-Abdulkadir NURCAN

5-Ayhan KAYA

6-Nurullah YARADANAKUL

7-Sabahattin NAYİR

8-İlhan BALIBEY

9-Kamil ERGENÇ

DENETLEME KURULU(ASİL)

1-İdris ŞEKERCİ

2-Şükrü KOÇ

3-Bekir DİLEKÇİ

DENETLEME KURULU(YEDEK)

1-Hüseyin KORKUT

2-Raif NAS

3-Zekayi ŞEKERCİ

Daha sonra yeni seçilen Yönetim Kurulu adına teşekkür konuşması için Mehmet DAĞ kürsüye geldi. Konuşmasında seçilen yeni yönetimin hayırlara vesile olması, Genel Kurulun teveccühleri için teşekkür ve geçmiş dönemde görev yapanlara teşekkürlerini ifade etti. Genel Kurulların yenilenme bileylenme, fikir teatisinde bulunarak sinerji oluşturma yerleri olduğunu vurguladı. 2013 yılında kurulan Enderun Özgün Eğitimciler Derneği'nin emin adımlarla yoluna ve yürüyüşüne devam ettiğini söyledi. Yeni dönemde hanımlara da yönetimde yer vermelerinin önemli bir açılım olduğunu, yönetimin büyük oranda yenilendiğini, bayrağı devralarak güzel işlere imza atacaklarını söyledi. Yeni dönemde Genel Kurul üyelerinin birikim ve önerilerinden daha etkin faydalanmak için 3 ayda bir Genel Kurulu toplamak istediklerini söyledi. Eğitim camiasına, öğretmenlere etki ederek adanmış ruhunu yansıtmak istediklerini, Eğitim Müzakerelerine devam edileceğini, Maarif Buluşmaları'nın yaygın hale getirileceğini, Web Sitesi ve sosyal medyada faaliyetlerin görünür kılınmasını sağlamaya çalışacaklarını, Eğitim Yazıları Dergisi'nin kesintisiz hem matbu hem de dijital ortamda yayınlanacağını ifade etti.

50 civarında ilde gönüllü temsilcilerin olduğunu bu sayısı 81 ile çıkarmak istediklerini söyledi. Bayramdan sonra yeni bir faaliyeti hayata geçireceklerini, seçkin ve köklü okullarla medya yoluyla Okulumu Dinliyorum üst başlığı ile gelişim ve başarı hikayesini yansıtan bir program başlatacaklarını ifade etti.

Bağımsız bilgi sisteminin inşası için Düşünce Okulu üst başlığında bir çalışma başlatacaklarını, zümre bazlı ders fobisini giderici kısa videolar ve rol model şahsiyetlerden kesitler ihtiva eden kısa filmler sinema atölyesi kanalıyla üretilerek yansılatacağını söyledi.

Anadolu ile bütünleşmek ve aynileşmek açısından tanışma ve kaynaşma çalıştayları, kurumsal ziyaretler, eğitim akademileri, eğitim merkezleri, dijital kütüphane ve kültürel geziler yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Gündemin dilek ve temenni bölümünde Kamil ERGENÇ, Bayram YILMAZ ve Ali EROL söz aldı.

Kamil ERGENÇ, geriye dönüp baktığımızda pek çok güzel faaliyetin yapıldığını ama yeterli olmadığını, yeni dönemde özellikle Dil hassasiyeti, göçmenler, beyin göçü, turizm meslek liselerinin durumu ve gençliğin entelektüel boşluğu üzerinde çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Bayram YILMAZ da istikamet ve menzili olana her şey yardım edeceğini, eğitim yazıları dergisinin kendisine çok şey kazandırdığını, istikameti bozmadan yürüyüşe devam etmenin önemi ve gerekliliği üzerinde konuştu.

Ali EROL ise 4. Olağan Genel Kurulun hayırlı olmasını, yeni seçilen yönetimin gençlerin zihin dünyasında tabulaştırılan şeylerden arındırılması için bu konuyu gündeme taşıması gerektiğini, kendilerinin Gebze’de; panel, tavsiye çalıştayı ve en son iftar tertip ettiklerini ifade etti.

Son Olarak Genel Kurul yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Genel Kuruldan sonra İMH Genel Merkezi Bahariye Mevlevihanesi’nde üyelerin katılımıyla iftar gerçekleştirildi…

Diğer Haberler