İhtisas Kurumları
Mutlu Aile

Mutlu Aile

Mutlu Aile Mutlu Çocuk Eğt. Kül. ve Day. Der.

WEB SİTESİNE GİT
Enderun Özgün Eğitimciler Derneği

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği

WEB SİTESİNE GİT
GİV

GİV

Girişimci İş Adamları Vakfı

WEB SİTESİNE GİT
İnsan Vakfı

İnsan Vakfı

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı

WEB SİTESİNE GİT
Yakup DAĞERİ

DİNDE VE SİYASETTE RUVEYBİDA

DİNDE VE SİYASETTE RUVEYBİDA

         Beşeriyet zifiri karanlıktan sonsuz aydınlığa İslam ile kavuştu. Hayat veren çağrı Muhammed’in lisanından terennüm ettikçe vicdanları kör olan nefret, şehvet, enaniyet ve ihtiras hamallarının bağrında haysiyet, hakkaniyet ve adalet meşalesi parıldadı. Öyle ki varis oldular da şan sahibi nebiye; gökteki yıldızlar gibi yolumuzu aydınlattılar, hayat seferimizde Hakk’a ulaşmada pusulamız oldular.
Böylece cehalet asrı yerini saadete bıraktı. Ta ki o saadetli asırlardan sonra hayırsız yıllara maruz kaldığımıza dek.

         Rivayete göre Hz. Peygamber “İnsanlar üzerine öyle hayırsız yıllar gelir ki, o zamanda yalancı doğrulanır, doğru yalanlanır, haine güvenilir, emin kimseye güvenilmez! O zamanda Rüveybida konuşur” demiştir. Ruveybida’nın kim olduğu sorulduğunda “Kamunun (amme) işleri hakkında (söz sahibi olan) aşağılık (alçak) adamdır!” cevabını vermiştir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, Hadis No: 7912)

         İnsanlar üzerine öyle hayırsız yıllar gelir ki…

         Kısaca ahir zaman dediğimiz o günler zaaflarımızın bizi ulaştırdığı ateş çemberinin dudağıdır. Her şer bir hayrı götürür, her iyiliğin zevali bir kötülüğün işrakı olur. Abdullah bin Ömer (radıyallâhu anh) şöyle der: Rasûlullah (sallâllâhu aleyhi ve sellem) bize yönelerek şöyle buyurdu:

“Ey Muhâcirler cemaati! Beş şey vardır ki, onlarla mübtelâ olduğunuzda, ben sizin o şeylere erişmenizden Allâh’a sığınırım. Onlar şunlardır:

1) Bir milletin içinde zinâ, fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu alenî olarak işlediğinde, mutlakâ içlerinde vebâ hastalığı ve onlardan önce yaşamış milletlerde görülmemiş başka hastalıklar yayılır.

 

2) Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet, mutlakâ kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarların zulmü ile cezalandırılır.

 

3) Mallarının zekâtını vermekten kaçınan her millet, mutlakâ yağmurdan mahrum bırakılır (kuraklıkla cezalandırılır) ve hayvanları olmasa onlara yağmur yağdırılmaz.

 

4) Allâh’ın ahdini (emirlerini) ve Rasûl’ünün ahdini (yaptığı anlaşmaları ve Sünnet’ini) terk eden her milletin başına, Allah mutlakâ kendilerinden olmayan bir düşmanı musallat eder ve düşman, o milletin elindekilerin bir kısmını alır.

 

5) İdarecileri Allâh’ın Kitâbı ile amel etmeyip, indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçtikçe, Allah onların hesâbını kendi aralarında görür (fitne, fesat ve anarşi belâsına mâruz kalırlar).” (İbn-i Mâce, Fiten, 22; Hâkim, IV, 583/8623; Beyhakî, Şuab, III, 197)

 

 

         …O zamanda yalancı doğrulanır, doğru yalanlanır, haine güvenilir, emin kimseye güvenilmez! O zamanda Rüveybida konuşur.

         Dini ve siyasi meselelerimizde artık bu korkunç zümre ile karşı karşıyayız. Kelamî, felsefî ve fıkhî münazaraların sadece bir gösteriş vesilesi olarak reyting uğruna televizyon programlarında ve narsizme kurban olarak sosyal medya platformlarında konuşanların içler açısı ahvali hikmetten mahrum oluşun açık bir tezahürüdür. Ayrıca ilimsiz, senetsiz ve cesurane bir şekilde bilmedikleri konular hakkında ahkâm kesenler, ellerinde nargile marpucu ile tekfir bataklığına saplananlar samimiyetsizliğin bedelini bu trajikomik halleriyle ödemektedirler. Yine şeriatsız tasavvuf, hakikatsiz tarikat anlayışları ile raksa ve saza dalanlar, bidat ve hurafeden gayrı anlatacak vaaz u nasihat bulamayanlar rüveybida cemiyetinin üyeleridir. Öte yandan batı hayranlıklarını batıl görüşleri ile temellendirmeye çalışan, takiyeciliği marifet, nifakı hikmet zanneden haşhaşivari oluşumlara yön veren eşhas ise rüveybidanın akıl başıdır. 

         Bunlar tahrif hareketinin öncüleri olarak ahiretimize kast ederken birde dünyamızı berbat eden siyasî rüveybida ile karşı karşıyayız. Küresel çapta medeniyet adına vahşet, yerel satıhta siyaset adına rezalet sergileyen şer babaları rüveybidanın siyasi temsilcileridir. Memlekete ve ümmete hiçbir faydası olmayanların nutukları cihan kurtuluşu olsa da icraatları anarşi ve kaos olduğu herkesçe malumdur. . 

         Ruveybidanın yok olması için erdemlilere ihtiyacımız var. Kuran’ın nitelendirdiği mümin vasıflara haiz, ümmeti olduğu peygamberin sünnetine murabıt bir erdemliler cemiyetine… Evvela kendimizden başlamak üzere…
        

         Ya erdemliler ya da rüveybida, başka bir seçenek yok!

 

Yakup DAĞERİ

12.09.2021

Diğer Makaleleri