İhtisas Kurumları
Mutlu Aile

Mutlu Aile

Mutlu Aile Mutlu Çocuk Eğt. Kül. ve Day. Der.

WEB SİTESİNE GİT
Enderun Özgün Eğitimciler Derneği

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği

WEB SİTESİNE GİT
GİV

GİV

Girişimci İş Adamları Vakfı

WEB SİTESİNE GİT
İnsan Vakfı

İnsan Vakfı

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı

WEB SİTESİNE GİT

Suriyeli Âlim Muhammed Ali Es-Sâbûnî Vefat Etti

19-03-2021

İslam dünyasının önde gelen âlimlerinden Muhammed Ali es- Sâbûnî, 91 yaşında Yalova'daki evinde ahirete irtihal etti.

Suriyeli Âlim Muhammed Ali Es-Sâbûnî Vefat Etti

Hocamızın Özgeçmişi

1 Ocak 1930 yılında Suriye'nin Halep şehrinde dünyaya gelen Sâbûnî, 1952 yılında Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesini bitirdi. Daha sonra İslam Hukuku bölümündeki tahassüs eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında aynı üniversiteden Şer'i Yargı bölümünde ihtisasını tamamladı.

Sâbûnî, ardından ülkesi Suriye'ye dönerek sekiz yıl sürecek tedris faaliyetlerinde bulundu. Suudi Arabistan'a göç ederek Mekke-i Mükerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve Şeriat Fakültesinde dersler vermeye başladı. Buradaki tedris hizmeti 28 yıl devam eden Sâbûnî, üniversite hocaları yetiştirdi ve Ummu'l-Kura Üniversitesinde birçok klasik eserin tahkikini yaptı. Sâbûnî, uzun yıllar Suriye Alimler Birliği başkanlığını yürüttü.

Öne çıkan bazı eserleri arasında, "Safvetü’t-Tefâsir, Ravaiu-l Beyân fî: Tefsîr-i Ayati-l Ahkâm min el-Kur’ân, Kabesün Min Nûri’l Kur’ân’ıl Kerim (8 cilt), Muhtasar-ı İbn-i Kesir, Tahkik-i Tenvirü’l Ezhan Min Tefsir-i Rûhû’l Beyân, (4 Cilt), Muhtasar-ı Tefsîr-i Taberî, Feth-ür-Rahmân b.Keşfi mâ Yeltebisu’ Fil-Kur’ân, El Muktataf min Ûyuni-t-Tefsir, Îcâzü’l-Beyân fi Makâsıd’ı Suveri-l Kur’ân (1 cilt)" yer alır.

Hocamıza Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Diğer Haberler