İhtisas Kurumları
Mutlu Aile

Mutlu Aile

Mutlu Aile Mutlu Çocuk Eğt. Kül. ve Day. Der.

WEB SİTESİNE GİT
Enderun Özgün Eğitimciler Derneği

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği

WEB SİTESİNE GİT
GİV

GİV

Girişimci İş Adamları Vakfı

WEB SİTESİNE GİT
İnsan Vakfı

İnsan Vakfı

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı

WEB SİTESİNE GİT

İMH Ankara Kitap Tahlili

01-12-2020

İnsan Medeniyet Hareketi Ankara, Kasım ayında "Kitaptan Hayata" programlarını gerçekleştirdi.

İMH Ankara Kitap Tahlili

İnsan Medeniyet Hareketi Ankara, Kasım ayında iki ayrı grup ile "Kitaptan Hayata" programlarını gerçekleştirdi.

Birinci grup, Cemil Meriç'e ait "Bir Facianın Hikayesi" adlı kitabı müzakere etti,

Anarşizm, terörizm ve anomi kavramlarını geniş bir şekilde inceleyen yazar, batının şiddete dayalı varoluş politikasını sert şekilde eleştiriye tabi tutuyor.

İhtilal/devrim ve ayaklanma arasındaki farkları orjinal tespitlerle ele alan Meriç, kitabın son kısmında Abdulhamit dönemini, Balkan harbini ve bu dönem entelijansiyasının ruh halini inceliyor.

Programın ikinci bölümünde kitabın müzakeresi yapıldı. Ayrıca özel gündem maddesi olarak; Korona virüsü sonrası, insan ilişkileri, eğitim, dijitalizm, toplumsal değişim ve gelecek öngörüleri tartışmaya açıldı.

"Kitaptan Hayata 2" programının konusu ise "Türk'e Tapmak" adlı kitap oldu.

Onur Atalay, doktora tezini temel alarak bu eseri yayın dünyasına kazandırmış.

Kitap, ilk bölümde batıda din dışı seküler kutsallığın oluşum sürecini değerlendiriyor.

Eserin amacı; Kemalizm ile Faşist İtalya, Nazi Almanya ve Bolşevik Rusya arasındaki benzerlikleri ve aralarındaki etkileşimi ortaya koymak olarak dile getiriliyor.

Kemalizm'in, düşman ilan ettiği İslam'i gelenek ve inanç sitemini tarih dışına iterken, ortaya çıkan boşluğu yeni kutsallar üreterek doldurma çabaları, yazar tarafından açık ve cesur bir dille, çok sayıda vesikaya dayanılarak ortaya konuyor.

Seküler bir din olarak tanımlanan Kemalizm, ayakta kalmak için; Medeniyet / Batı, Bilim ve Milliyetçilik üzerinden yeni kutsallıklar üretirken, nasılda totaliter bir politika izlediği belgelerle okuyucunun dikkatine sunuluyor.

Kişi kültü ve Kemalizm'in seküler peygamberleri değinisi, hatta insandan Tanrılar üretme çabalarına yapılan vurgu, resmi tarih söylemi ile yaşanılan gerçekliklerin ne denli farklı olduğu üzerinde daha fazla düşünmemizi gerekli kılıyor.

          

          

Diğer Haberler