Sosyal Ağ

 

Günün Fotoğrafı

ETKİNLİK TAKVİMİ

Beni Haberdar Et!

Yazarlar

Alıntı Yazılar

Medeniyet TV

GENÇ HAREKET

Yeni Anket

Afrika'daki Müslümanların Gerçeği

Abdulvahap KÖSESOY

15-09-2015

Afrika'daki Müslümanların Gerçeği
Amerika’nın ve Fransa’nın, Afrika kıtasındaki sömürgeci faaliyetleri son yıllarda artış gösterdi.(1) Bu bölgenin petrol, elmas ve diğer bazı madenler bakımından zengin olması, sömürücü devletlerin iştahını kabartmaktadır. Özellikle de iki devlet, bu zenginlikleri elde edebilmek için yarışmaktadır. Ayrıca siyasi arenada da kıyasıya bir kapışma söz konusudur.

Afrika kıtası üzerine düşünenler, proje gerçekleştirenler, tuzak kuranlar, hain planlar kurgulayanlar ve sömürü yolları arayanlar Batılı devletlerdir. Bu bölgenin önemini kavrayamayan beyinler ise "Kendisine dahi faydası olmayan bu kurak bölgeye neden yatırım yapacağız ki? Bunun bize ne gibi bir faydası olabilir ki? Nitekim bölge gerek siyasi gerek ekonomi ve gerekse güvenlik açısından sorunlar yaşamaktadır"(2) gibi cümleler sarf etmektedir.

Fakat meseleye stratejik bir zihinle bakabilen zihinler bölgenin önemini kavrayacaklardır. Örnek olarak Sudan’ı zikredebiliriz. Çünkü Sudan, Afrika’ya açılan kapı konumundadır; ayrıca geniş topraklara sahiptir. Keza Afrika kıtasının tamamı da önem arz etmektedir. Meseleyi sadece siyasi olarak değil; dini olarak da ele almamız gerekir. Nitekim İslam’ın orada yaşayan insanlar arasında yayılması çok önemli bir hadisedir.

Hayır kurumlarının ve lider konumundaki Müslüman devletlerin öncelikle yapması gereken bölgede eğitimi yaygınlaştırıcı çalışmalar yapmaktır. Öncelik dini eğitim olmakla birlikte diğer eğitim merkezleri de kurulmalıdır. Böylece halklarını ve devletlerini olması gereken yere ulaştırabilecek ve eğitim olarak donanımlı lider ruhlu kimseler yetişebilecektir. Oradaki insanlara dünyanın diğer coğrafyalarını tanıtan bir yol izlenmeli ki; bu ufuklarının açılmasına yardımcı olacaktır. Dünyalarına faydalı bireyler olabilecekleri gibi ahiretleri için de yatırım yapmış olacaklardır. Ayrıca bu tür çalışmalar ve yatırımlar oradan güçlü Müslümanların çıkmasına da vesile olacaktır. Orada kurulacak bir İslamî eğitim enstitüsü hayati önem taşımaktadır. Olması halinde bölge büyük değişimlere sahne olabilir; çünkü Müslüman coğrafyaların dert yandığı mezhebi kavgalar ve savaşlar orada mevcut değildir. 

Bununla beraber gölge şiddetli kabile savaşlarına da sahne olmaktadır. Sudan ve Nijerya gibi toprakları geniş ve bereketli iki önemli devlette var olan kabile savaşlarından ötürü gerçek manada bir kalkınma maalesef söz konusu değildir. Bu savaş halinin var olması Batı devletlerinin sömürücü siyasetlerine de bilmeden yardım etmektedir. Halen Sudan’da; Güney’de ve Kuzey’de yaşayan insanlar birbiriyle savaşmaktadır. Eğer Kuzey’de yaşayan Müslümanlar kendi aralarında birlik olabilirlerse ve tek çatı altında yaşayabilirlerse; Müslümanların haklarını savunabilir ve Güney gölgesi bu kadar güçlü olmazdı.

Orada ve Afrika’nın genelinde yaşayan Müslümanlar dinlerini, hali hazırdaki siyasetlerini ve görevlerini anlamak ve kavramak için gerçek bir bilince, şuura ve eğitime muhtaçtırlar. Bunu da ancak diğer Müslümanların yardımlarıyla başarabilirler.
 
Yazan: Dr. Muhammed Ahmed Abdulhadi Ramazan
Arapça’dan Çeviren ve Notlandıran: Abdulvahap Kösesoy


Bu yazı http://www.al-sharq.com/news/details/366861#.VfQZN9Ltmkp sitesinde yayınlanan makalenin çevirisidir.
[1] Bilindiği gibi Amerika ve Fransa dünyayı sömürü yaymışlardır. Amerika, Irak’ta fesat ve bozgunculuk yaymıştır. Fransa’da keza Cezayir’de aynı şeyi yapmıştır. Bu sömürü sadece ekonomik manada olmayıp; kültürel olarak da sömürülmüştür. Nitekim Cezayir’deki insanlar Arapça ’dan çok Fransızca konuşmaktadırlar.
[2] Bölgenin bu halde olması; orayı Batı sömürgesine bırakalım demek değildir. Üzerimize düşen tüm dünyaya olduğu gibi oraya da adalet ve özgürlük götürmektir. Çünkü bölge, her türlü potansiyele sahip olmasına rağmen dünyanın en fakiri konumundadır. Bunun da en büyük sebebi adaletten ve özgürlükten mahrum olmasındandır.



Yorum Yaz


E-posta :


saklı tutulacaktır

İsim :


Yorumunuzun yanında gösterilir

Yorumu Gönder

Mevcut Yorumlar

  • Gönderilmiş hiç yorum yok. İlk yapan siz olun!