Sosyal Ağ

 

Günün Fotoğrafı

ETKİNLİK TAKVİMİ

Beni Haberdar Et!

Yazarlar

Alıntı Yazılar

Medeniyet TV

GENÇ HAREKET

Yeni Anket

Teknoloji Kullanımı ve Mahremiyet

Ebuzer KARAKOÇ

27-12-2014

Teknoloji Kullanımı ve Mahremiyet

Bismillah,

İnternet, ülkemize ilk olarak 1995 yıllarında giriş yaptığında kullanımı ile ilgili çok fazla bilgimizin olmadığı bir iletişim aracıydı. İlk adım attığı o yıllarda internetin gün gelip yaşamımızın neredeyse her alanına müdahil olup, bağımlılık yapacak bir araca dönüşeceği öngörülmemişti. En azından bizler öyle görmemiştik. Özellikle 2000’li yılların başlarında hızla yaygınlaşan internet kullanımı yeni nesil üzerinde gözle görülür bir etki bıraktı.

2000’li yıllardan sonra kullanımı hızla artan internet teknolojisi bugün nüfusun yaklaşık yüzde ellisine varan bir kullanıcı kitlesine sahiptir. Nüfusun 75 milyon olduğunu kabul edersek Türkiye’de 37 milyona yakın aktif internet kullanıcısı olduğunu görmekteyiz. Günde ortalama 5 saatimizi ( telefon, pc, laptop, tv, tablet vb.) teknolojik aygıtlarla geçirmemiz işin ciddiyetini gözler önüne sermektedir.

İnternet teknolojisi ve sanal dünyaya ait alışkanlıklar gittikçe yaygınlaşırken yeni neslin yetişmesinde hangi tür handikapları bünyesinde barındırıyor? Bu soruya aklı başında cevaplar vermek gençliğimizin geleceği için hayati derecede önem arz ediyor. İnternet teknolojisinin çağın bir gerekliliği olduğu düşüncesi savunulabilir; ancak sanal alemin oluşturduğu kültür bir süzgeçten geçirilmeyip her şeyiyle kabul edilirse toplumların helakine sebep olan bir araç haline gelebilir.

İnternet kullanımı günümüzde gençlerin tamamının hayatında belirleyici bir yere sahiptir ve gittikçe de yaygınlaşmaktadır. Gençlerin internet kullanımı konusunda bir ölçü gözettiklerini ne yazık ki söyleyemeyiz. Yeni yetişen nesil internetsiz neredeyse düşünemez, üretemez, bilgi alışverişi yapamaz hale gelmiştir. Sanal ortamda gittikçe yaygınlaşan dedikodu, çöpçatanlık, riya, müstehcenlik ve birçok kötü huy teknolojinin olumsuz bir yanı olarak zuhur etmiş ve meşrulaşmıştır. Sanal âlemde kurumsallaşan çöpçatanlık sitelerinde çevrimiçi buluşan erkek ve kızlar mahremiyet kavramını iğdiş etmektedirler.

Sosyal paylaşım siteleri insanların mahrem olarak kalması gereken bilgi, görüntü ve resimlerini paylaştığı bir karabasan haline gelmiştir. Bu sitelerde insanlar her türlü özel bilgilerini paylaşıp başka insanların özellerini öğrenebilmektedirler. Bu sayede sanal âlemde etkileşime giren insanlar yapay bir tanışıklığın sahte kahramanları haline gelmektedirler. Sanal âlemde mükemmel olduğunu düşündüğünüz birisini bulmanız ve arkadaş olmanız artık hiç zor değil!

Sosyal paylaşım sitelerinde bilinçsizce bilgilerini paylaşan daha küçük yaştaki çocukların çeşitli tuzaklara düşürülerek istismar edildiği ile ilgili haberleri sıkça duymaktayız. Olayın en vahim yönlerinden birini oluşturan bu tür haberlere konu olmamak için ebeveynlere çok büyük görevler düşmektedir. Her ailede özellikle çocukların internet kullanımı takip edilmeli ve bilinçli bir internet kullanıcısı olma konusunda eğitim verilmelidir.

Zamanının büyük bir bölümünü bilgisayar karşısında geçirerek asosyal hale gelen gençler psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar. Kişilik bozukluğu, çok kişilikli karakter oluşumu gibi psikolojik rahatsızlıklar bunların başında gelmektedir. Bilinçsiz internet kullanımı hangi açıdan bakarsanız bakın sosyal bir uyuşturucu olarak özellikle gençliğimizi tehdit etmektedir.

İnternet ve sosyal medya ile birlikte mahremiyet algımız, çizgimiz, kültürümüz değişip dönüşmeye başlamıştır. Aile kurumunu zedeleyen sorunlar ortaya çıkarak gençlerin bir aile kurma tasavvurları yok olmaktadır. Sanal dünyanın zevk ve eğlencesine bağımlı hale gelen gençlik adeta hedefsiz ve amaçsız yetişmektedir.

Yeni nesil, yeni dünya, yeni yaşam, adına ne derseniz deyin şuan yaşadığımız dünya internet teknolojisinin oluşturduğu sanal kültüre dayalı bir düzen üzerine kuruludur. Ticaret, eğitim, sanat, tarih, müzik, iletişim ve sosyal tüm alanlarda yaşamımıza bir şekilde dâhil olan internet faydalı yönlerinden daha çok tehlikeleri bünyesinde barındırıyor. Evet! Tehlikeli çünkü toplumumuzun ruhunu söküp almakta, yavaş yavaş dönüştürmekte ve yok etmektedir.

Kültürel bir evrimin içerisindeyiz, sohbet kültürümüz değişmekte, olayları yorumlama tarzımız daha basitleşmektedir. İstişare ortamlarımız artık online uygulamalara bırakılmış, toplantılar artık yüz yüze değil internet üzerinden yapılmaktadır.

Hal hatır sormaya misafirliğe gittiğimiz dostlarımız artık bir tık uzağımızda “nbr” gibi kısaltmalarla konuştuğumuz sanal arkadaşlar haline geldiler. Her şey baş döndürücü bir hızla değişiyor. İhtiyaçlarımızı çok hızlı gidermek için çok hızlı tüketiyoruz. Çok hızlı yaşıyor ve gittikçe yalnızlaşıyoruz. Özellikle gençlimiz zorunlu haller dışında bir araya gelme ihtiyacı bile hissetmiyor.

Evet! Gençliğimiz!

Etrafı teknoloji ve internet tuzakları ile örülü gençliğimiz!

Yeni alışkanlıklar, yeni gelenekler, yeni kavramlar, yeni dil ve yeni nesil!

İnternet ve teknoloji kullanımı konusunda bir an önce Müslüman gencin teknoloji kullanma kılavuzu kitabı yazılmalıdır.

Selam ve dua ile…Yorum Yaz


E-posta :


saklı tutulacaktır

İsim :


Yorumunuzun yanında gösterilir

Yorumu Gönder

Mevcut Yorumlar

  • Gönderilmiş hiç yorum yok. İlk yapan siz olun!