Sosyal Ağ

 

Günün Fotoğrafı

ETKİNLİK TAKVİMİ

Beni Haberdar Et!

Yazarlar

Alıntı Yazılar

Medeniyet TV

Yeni Anket

Gebze İMH’de küreselleşme okumaları

imh.org

01-12-2017

Gebze İMH’de Batı merkezli küreselleşmeyi sorgulayan kitap tahlil etkinliği devam ediyor.
İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Eğitim Komisyonu tarafından her ay geleneksel olarak gerçekleştirilen “Kitap Tahlili” etkinliğinde bu ay Hintli düşünür Dipesh Chakrabarty’ in ‘Ayrupayı Taşralaştırmak’ adlı eseri tahlil edildi.

Gebze’de özellikle öğretmenlerin ve entelektüel çalışmalara ilgi duyan çevrelerin katıldığı aylık “Kitap Tahlili” programı İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze merkezinde yapıldı. Eğitimci ve Araştırmacı-Yazar Kamil Ergenç’in moderatörlüğünü üstlendiği programda Hintli düşünür Dipesh Chakrabarty’e ait ‘Avrupa’yı Taşralaştırmak’ adlı eser kritize edildi.AVRUPA’NIN EVRENSELLİK İDDİASI SORGULANIYOR
Post-kolonyal teori, Hindistan’ın İngiltere tarafından nasıl sömürgeleştirildiği ve maduniyet üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan yazar Chakrabarty, ‘Avrupa’nın Taşralaştırılması’ adlı eserinde düşüncenin var olduğu yerleri aşıp aşamayacağı, Avrupa düşüncesinin nasıl olup da evrensel bir geçerlilik iddiasında olabileceğini sorguluyor. Aynı zamanda, evrensellik iddiası ile tikel düşünce ve tarihsel geleneklerin yok sayılması üzerinden, Avrupa’nın taşralaştırılması gereğini, Avrupa düşüncesinin Hint dünyası içerisindeki sıradanlaşmış mevcudiyeti üzerinden ortaya koymaya çalışıyor. Chakrabarty, hiçbir ülkenin bir başka ülkeye model olamayacağını, aynı tarihsel süreçlerden birebir aynı şekilde geçilemeyeceğini belirterek, bütün toplumların bir “modern”öncülüğünde aynı nihaî hedefe varamayacağını ifade ediyor.CEVABI ARANAN SORULAR
Moderatörlüğünü eğitimci yazar Kamil ERGENÇ’in üstlendiği tahlil programı kitabı okuyan katılımcıların katkısı ile kitap merkezli şu sorulara yanıt aranmaya çalışıldı:

Taşra ve merkezin karakteristiği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani taşra nedir merkez neresidir?

İçinde yaşadığımız Dünya'nın bir merkezi var mı? (kültürel, entelektüel, bilimsel, siyasi vb.)

Tarih ve tarihsel zaman nedir? Zaman algısındaki ideolojik kırılmanın sebep ve sonuçları?

Aydınlanma sonrası özellikle tarih, sosyoloji, tıp ve antropoloji disiplinleri taşrayı nasıl tanımladılar ve taşra üzerinde nasıl tahakküm kurdular?

Madun kimdir? Bu kavram İslami literatürün mustazaf kavramıyla benzer midir? Neden?

Üçüncü dünya olarak tarif edilen toplumların ulusal bağımsızlık amaçlı isyanlarının Avrupa merkezli (aydınlanmacı) perspektifin terviç edilmesine katkısı oldu mu?

Post - kolonyal sürecin ve dilin karakteristiği nedir?

Marks'ın burjuva toplumu ve sosyalist devrim çözümlemesinde taşranın yeri neresidir?          

Katılımcılar tarafından kitap eksenli olarak yapılan değerlendirmelerde merkezin tarihi yazanlar, yani son dönemde kaybetme bu özelliğini kaybetmeye başlasa da Batı, yani Avrupa 


Yorum Yaz


E-posta :


saklı tutulacaktır

İsim :


Yorumunuzun yanında gösterilir

Yorumu Gönder

Mevcut Yorumlar

  • Gönderilmiş hiç yorum yok. İlk yapan siz olun!